Marketing als business enabler

Marketing als business enabler

Hoe staat het met marketing binnen jouw organisatie? Wordt er structureel gewerkt aan naamsbekendheid, lead generatie en klantenbinding? Is de strategie afgestemd op je organisatiedoelen en draagt marketing als business enabler bij aan omzet en groei? Nee? Dan doe je je bedrijfsresultaten te kort. Transformeer je marketing aanpak in 5 stappen naar een marketing strategie met impact.

Stap 1: Marketing- en bedrijfsdoelstellingen op elkaar afstemmen

De eerste stap is ervoor te zorgen dat de marketingdoelen zijn afgestemd op je verkoop- en organisatiedoelen. Dit klinkt eenvoudig en voor de hand liggend, in de praktijk blijkt dat veel marketingteams in een vacuüm opereren of het ontbreekt aan een goede strategie en plan. Om verandering en afstemming te stimuleren, is de inzet van een marketingscorekaart heel effectief. Stel concrete doelen. Denk aan onderwerpen als:

  1. media-aandacht, ter ondersteuning van je naamsbekendheid,
  2. het aantal door marketing gegenereerde leads, als concrete bijdrage aan de sales pijplijn en 
  3. een doel voor het aantal unieke website bezoekers.

Stap 2: samenwerken met de belangrijkste stakeholders

Marketing levert een grote bijdrage aan het succes wanneer er wordt gewerkt in meerdere cross-functionele teams. Zo is de impact en bijdrage organisatie breed. 

Geen draagvlak voor cross-functionele marketingteams ? Pak het dan anders aan. Er zijn veel manieren om te mensen te betrekken en de perceptie en verwachtingen ten aanzien van marketing te beïnvloeden. Het begint met een gesprek met alle relevante stakeholders. Geef aan dat je hun input gebruikt om de marketingstrategie vorm te geven. Maak een plan dat relevant en herkenbaar is voor deze stakeholders en vooral hoe het hen ondersteunt bij het realiseren van hun doelen.
Bijvoorbeeld:

  1. Werk samen met sales voor cruciale klant- en doelgroep informatie voor optimale lead generatie en relevante contactmomenten. Regel in ruil daar voor meteen het commitment voor lead follow-up. 
  2. Werk met portfolioteams en consultants voor relevante input waarop de marketingcontent en het marketingprogramma’s gebaseerd kunnen worden. Dit draagt bij aan je naamsbekendheid, positionering en lead generatie, wat weer leidt tot interessante opdrachten voor hen op dat vlak.
  3. Team met HR voor arbeidsmarketing communicatie om het nieuw talent aan te trekken en je organisatie als aantrekkelijk werkgever te positioneren. Zo creëer trek je kandidaten aan vervanging en groei.

Alle kennis, expertise en inzichten vormen samen een waardevol fundament voor een marketingaanpak met relevante content en meetbare resultaten voor de gehele organisatie.

Stap 3: Focus aanbrengen

Marketing staat ook voor maken van keuzes, het aanbrengen van focus en duidelijke doelen om deze focus te houden. Meestal ligt die focus op:

  1. Communicatie en branding om merkbekendheid te ondersteunen, 
  2. Lead generation en customer engagement om sales te ondersteunen en 
  3. Digitale marketing als platform voor doelgroep bewerking, conversie en het verzamelen van waardevolle data mogelijk te maken.

Marketing teams die verantwoordelijk zijn voor het hele communicatie spectrum nemen ook employer branding en interne communicatie op in de strategie en planning voor een consistente benadering van alle doelgroepen. 

Stap 4: Deel de marketingstrategie, -planning en -doelen 

Deel de marketingstrategie, -planning en -doelen binnen je organisatie. Wees transparant, benoem de focusgebieden en leg uit waarom, hoe en wat je van plan bent. Bendaruk daarbij vooral dat de strategie en het plan gebaseerd is de input van de belangrijkste stakeholders uit de organisatie waardoor deze aansluit om de organisatiedoelen.  Dit creëert draagvlak voor de uitvoering van het plan en benadrukt de waarde van marketing voor de hele organisatie. 

Stap 5: Interne communicatie

Nu de stakeholders betrokken zijn bij de marketingstrategie, is het uiteraard ook belangrijk om de voortgang van het plan, de geplande en afgeronde acties en de specifieke successen te delen. Denk daarbij na over het doel van de boodschap, de doelgroep, de kanalen, de frequentie en call to actions. Hou vooral de stakeholder betrokkenheid goed in de gaten; die bepaalt mede de positie en het succes van je marketingacties.

Marketing als business enabler

Succesvolle marketingteams zijn aanjagers van groei. Als aanjagers herkennen marketeers de waarde van content, een goede positionering en een slimme digitale marketing aanpak. Ze combineren deze elementen om jouw organisatie continu beter en slimmer te positioneren. Een goed marketingteam is voortdurend op zoek naar de inzet van nieuwe ontwikkelingen waarmee ze een concrete bijdrage leveren aan het resultaat van het bedrijf.

Welke positie en rol heeft marketing op dit moment binnen jouw organisatie?
Tijd voor verandering?  
Aarzel vooral niet om contact met me op te nemen om die verandering te realiseren.


Over de auteur: Marielle van Hamburg

Marielle van Hamburg heeft meer dan 20 jaar internationale marketing- en communicatie ervaring in de IT en Tech sector. Daarmee is zij een ervaren en betrouwbare partner die, vanuit haar organisatie De Marketing Zaak, organisaties ondersteunt bij de realisatie van business- en marketingdoelen. Marielle kenmerkt zichzelf door haar positieve ‘can do’ mindset, commerciële kijk op zaken en creatieve-, pragmatische en gestructureerde aanpak.

Kijk voor meer informatie ook bij de referenties.